Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

El present avís legal estableix les condicions d’ús del lloc web “www.casaroseta.com” que la societat “Miguel Olarte Latorre e Hijos, S.L.  (Des d’ara, l’empresa), amb domicili social a Pl Major nº 7 CP 22560 Alcampell (Osca), CIF número B 22.326.920, i inscrita en el Registre Mercantil d’Osca, Tom 546, Llibre 0, Foli 203, Full HU-9381 , Inscripció 1ª, posa a disposició dels usuaris d’Internet.
L’empresa es dedica al comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria és establiment especialitzat, CNAE 4724
Per establir una comunicació directa i efectiva, consulteu les pàgina web de “Atenció al Client” o presencialment.

acceptació

L’accés al lloc web www.casaroseta.com atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari, de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquest Avís legal.
El contingut del present de l’Avís legal pot sofrir modificacions, pel que la seva acceptació per part de l’usuari serà respecte de la versió de l’Avís legal publicat per l’empresa en el moment en què l’usuari accedeixi al lloc web.
La utilització de certs serveis oferts a través del lloc web www.casaroseta.com pot trobar-se sotmesa a condicions particulars que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquen el present Avís Legal. L’accés a aquests serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars establertes per als mateixos. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars de servei cada vegada que accedeixi a aquest.
L’accés al lloc web www.casaroseta.com es troba igualment sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’usuari per l’empresa que substitueixin, completin i / o modifiquin el present Avís Legal.

Subscripció de serveis

Amb caràcter general l’accés a les utilitats del lloc web no exigeix ​​prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant l’anterior, l’accés a algun dels serveis que s’ofereixin a través del lloc web, pot estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui en emplenar el / els formulari / s de subscripció. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real.

Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer ús de les utilitats i / o serveis oferts per l’empresa a través del lloc web www.casaroseta.com de conformitat amb la llei, aquest Avís legal, les condicions particulars publicades per certs serveis i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costum generalment acceptades i l’ordre públic.
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web i identifiquin a l’empresa, són propietat d’aquesta mercantil. Així mateix, els drets d’explotació de propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc web corresponen a Casa Roseta tal com consta en el “copyright”, de manera que no podran ser utilitzats per l’usuari més enllà del que sigui imprescindible per a l’accés a les utilitats i serveis subministrats a través del lloc web, excepte autorització expressa de l’empresa.
L’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, realitzar actes de comunicació pública, transformar o modificar els continguts del lloc web, inclosos marques, noms comercials o signes distintius, llevat que compti amb l’autorització del titular dels drets, ni a suprimir manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets.
L’usuari ha d’abstenir-se d’obtenir o intentar obtenir els continguts emprant per a això mecanismes diferents dels que, si escau, s’hagin posat a la seva disposició o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet sempre que, aquests últims, no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web i / o els seus continguts.
Per accedir a la informació continguda en el lloc web i fer ús dels dels serveis oferts, els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals.
La responsabilitat en la determinació dels continguts i serveis als quals accedeixen els menors d’edat correspon a les persones a càrrec es troben. Com a través d’Internet és possible accedir a continguts que poden ser inapropiats per a menors, s’informa als usuaris de l’existència de programes informàtics que permeten limitar o controlar els continguts als quals poden accedir els menors.

Utilització de Cookies

Miguel Olarte Latorre e Hijos, S.L., l’informa que durant la navegació pel Portal s’utilitzen “cookies”, que són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten als nostres sistemes recordar les característiques
o preferències de navegació de l’usuari. Aquestes “cookies” s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim) sense proporcionar cap dada personal de l’usuari. En cap cas poden llegir informacions emmagatzemades a l’ordinador, servint exclusivament per a fins interns, com la personalització de la navegació i la generació d’estadístiques d’accés a aquest lloc web que ens permetin millorar els serveis oferts en el mateix. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i decidir sobre la seva acceptació i impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur, si s’escau. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Exclusió de responsabilitat i límit de garanties

Les dades, textos, informacions, gràfics o vincles publicats al lloc web www.casaroseta.com, són recopilats amb efectes merament informatius per a totes aquelles persones interessades en els mateixos sense que, el seu accés, generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i l’empresa. En cas de discrepància entre la informació continguda en el lloc web i la continguda en paper, s’estarà a aquesta última. S’adverteix a l’usuari que abans de realitzar qualsevol acció derivada del contingut del lloc web, verifiqui la informació obtinguda posant-se en contacte amb el departament d’Atenció al Client
L’anterior amb excepció d’aquells serveis la contractació s’ofereixi a través del lloc web i el seu accés estigui subjecte a condicions particulars publicades per l’empresa i acceptades per l’usuari.
L’empresa exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, per defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en el web. Els enllaços i hipertext que, si escau, possibiliten l’accés a través del lloc web a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de l’empresa, de manera que aquesta Societat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d’aquesta informació.
L’empresa no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web i / o utilització de les informacions contingudes en la mateixa. Tampoc es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials registrades o no que, no sent propietat de l’empresa, apareguin en el lloc web.
L’empresa no garanteix la continuïtat del funcionament i la disponibilitat del lloc web no obstant la qual cosa, i en la mesura del possible, advertirà de les interrupcions que conegui amb caràcter previ a què concorrin.
L’empresa no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’un altre element en els serveis prestats per tercers a què l’usuari accedeixi a través del lloc web, que puguin produir fallada, o alteracions en el seu programari o maquinari, documents i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

Protecció de dades de caràcter personal

La navegació a través de la nostra pàgina web no requereix el seu registre previ. No obstant això, quan vostè visita la nostra pàgina web, els nostres servidors web emmagatzemen, de forma estàndard, informació com l’adreça IP i el domini des del qual s’obté l’accés, la data i l’hora de la visita, etc. D’altra banda, certes funcionalitats de la nostra pàgina web exigeixen que faciliti informació addicional a través del corresponent formulari (p.ex. El seu nom i cognoms, adreça postal o electrònica de contacte, telèfon …). L’empresa tractarà les seves dades de caràcter personal d’acord les condicions publicades en la Política de Privadesa Web i, si s’escau, a la Política de Protecció de Dades que resulti aplicable als diferents serveis sol·licitats.

Legislació i jurisdicció

La legislació aplicable al contingut del lloc web, serà l’espanyola i la jurisdicció, els Jutjats i Tribunals competents a Espanya, en concret els de Montsó Capital (Osca).