Política de privacitat

Per a l’empresa es compromet a respectar la seva privacitat i complir amb la normativa de protecció de dades és un aspecte de vital importància.
El nostre desig és que en tot moment conegui per a què fem servir, o volem utilitzar, les seves dades i quins són els seus drets. Amb aquest objectiu, hem redactat els següents termes d’Protecció de Dades ( “Política de Privacitat Web”) que regula el tractament de dades que es durà a terme quan qualsevol Usuari navegui per la nostra pàgina web www.casaroseta.com, de qualsevol dels seus subdominis o d’altres webs d’empresa en el footer es mostri aquesta política de privacitat.
La present Política de Privacitat Web podrà ser objecte de modificació per a qualsevol adaptació legal a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En qualsevol cas, el tractament de dades de l’usuari serà regulat per la Política de Protecció de dades que estigués vigent en el moment de la navegació.

1. Qui tractarà les seves dades?

El responsable del tractament és “MIGUEL OLARTE LATORRE E HIJOS, S.L.” (en endavant, “l’empresa”), amb CIF B-22.326.920 i domicili social en Pl Major nº 7 22560 Alcampell (Osca) (Espanya).
Per garantir l’adequada gestió d’aquest tractament, Correus té designat un delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO), a qui pot dirigir-se a través de la següent adreça de correu electrònic: info@casaroseta.com

2. Per a què es tractaran les seves dades i per què?

Les dades de caràcter personal de l’Usuari seran utilitzades per a les següents finalitats:
– Permetre la navegació a través de la nostra pàgina web.
– En cas que accepti la nostra Política de Cookies: Analitzar la seva navegació per optimitzar l’estructura i disseny del web (p.ex. veure quins espais de la web són més visitats, quin és el temps d’estada mitjà …) i realitzar publicitat comportamental i / o personalitzada.
Finalment, la nostra pàgina web disposa de diferents formularis que li permeten sol·licitar informació sobre algun dels nostres productes i / o serveis, contractar-o contactar amb nosaltres per altres motius (p.ex. remetre’ns les seves queixes o suggeriments o realitzar comandes). En cas d’utilitzar aquests formularis, les dades incorporades als mateixos seran tractats per tramitar la seva sol·licitud. En qualsevol cas, amb caràcter previ a l’ús dels diferents formularis web, se li informarà sobre el tractament que s’efectuarà de les seves dades -en cas que difereixi del tractament previst en la present Política de Privacitat Web- i se li sol·licitaran els consentiments que, en cada cas, siguin necessaris.

3. Quines dades seran tractades?

Tractarem les seves dades personals que s’obtenen a través de la seva navegació per la nostra pàgina web, incloent:
a. Dades facilitades de forma directa per l’Usuari:
La navegació a través de la nostra pàgina web no requereix el seu registre previ. No obstant això, quan vostè visita la nostra pàgina web, els nostres servidors web emmagatzemen, de forma estàndard, informació com l’adreça IP i el domini des del qual s’obté l’accés, la data i l’hora de la visita, etc.
D’altra banda, certes funcionalitats de la nostra pàgina web exigeixen que faciliti informació addicional a través del corresponent formulari (p.ex. El seu nom i cognoms, adreça postal o electrònica de contacte, telèfon …).
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, tots els camps recollides en el formulari seran obligatoris, de manera que la manca d’informació impedirà la tramitació de la seva sol·licitud.
b. Dades facilitades de forma indirecta per l’Usuari:
A través de la seva navegació, poden instal·lar-se en la seva dispositiu diferents galetes de conformitat amb el que estableix la nostra Política de Galetes.

4. S’han de comunicar les seves dades a tercers?

Amb caràcter general no es preveu que les seves dades siguin comunicades a altres persones diferents de l’empresa. No obstant això, poden donar-se les següents excepcions:
– Per complir amb la llei ens podem veure obligats a haver de comunicar les seves dades a altres tercers com administracions públiques o tribunals.
– Per poder prestar-li el millor servei a la navegació a través de la nostra pàgina web i tramitar la seva sol·licitud podem haver de comunicar les seves dades a altres empreses dedicades als sectors de paqueteria, logística, màrqueting i de telecomunicació per al repartiment dels nostres productes

5. Per quant de temps serà tractades les seves dades?

Les dades personals seran conservades exclusivament durant el termini necessari per a permetre la seva navegació per la pàgina web, analitzar la seva navegació (en cas d’acceptació de la política de cookies) o tramitar les seves sol·licituds de servei a través de la pàgina web. En el moment en que deixin de ser necessaris, les dades seran suprimits acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades que implica la seva bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar i, transcorregut el període de bloqueig, la seva completa eliminació. A efectes exemplificatius, en els casos més habituals s’estarà al termini de prescripció de 3 anys derivat de la normativa de protecció de dades.
En qualsevol cas, si en finalitzar la relació contractual existissin litigis pendents, les dades es poden conservar durant la seva tramitació processal i exclusivament amb fins probatoris, en tant no recaigui resolució definitiva, moment en el qual es procedirà al seu bloqueig i posterior esborrat.

6. Quins són els seus drets?

En la mesura que estiguin reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, l’Usuari podrà exercir els següents drets en relació amb el tractament de les seves dades:
– Dret d’accés: si exerceix aquest dret, podrà conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
– Dret de rectificació: si exerceix aquest dret, podrà sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.
– Dret de portabilitat: si exerceix aquest dret, podrà obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractats.
– Dret a la limitació en el tractament de dades: si exerceix aquest dret, podrà limitar el tractament de les seves dades en els casos recollits en la Llei.
– Dret d’oposició: si exerceix aquest dret, podrà oposar-se al tractament de les seves dades i sol·licitar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials.
– Dret de supressió: si exerceix aquest dret, podrà sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no sigui necessari.
– Dret a revocar el consentiment prestat.
Pot exercitar els seus drets a través d’algun dels següents canals, indicant el dret a exercitar i acompanyant còpia del document nacional d’identitat o document equivalent a més de qualsevol altra documentació que consideri oportuna:
a. Direcció postal: Pl Major nº 7 22560 Alcampell (Osca) Espanya
b. Correu Electrònic: info@casaroseta.com
A la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pot trobar una sèrie de models que l’ajudaran en l’exercici dels seus drets. Així mateix, l’informem té dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) en cas que consideri infringits els seus drets.