UNA MICA D’HISTÒRIA

L’avi…

Forn Casa Roseta es va posar en marxa l’any 1939, quan l’avi dels actuals titulars, Ramon Coll, es va posar al capdavant d’un forn llogat.

…els pares…

Al 1954, Ramón Coll es va adquirir el seu propi forn que, a partir del 1960 ja va comptar amb la incorporació al negoci del seu gendre, Miguel Olarte, pare dels actuals propietaris. Miguel i la seva dona van fer que el negoci prosperés, i als anys vuitanta van decidir ampliar el forn en un nou local on ja hi treballaven els germans José Luis i Ramón Olarte.

…i nosaltres

A partir d’aquell moment s’obre una nova etapa, i gràcies a l’experiència acumulada i a la cura en l’elaboració dels seus productes, que conserven tota l’essència de la tradició i l’artesania, la resposta del mercat és una major demanda, fet que permet que el negoci continuï creixent fins el que és en l’actualitat.